Petrol, Gaz & Enerji

Petrol, Gaz & Enerji sektöründe yapılan projeler inşaat alanındaki diğer projelere kıyasla birçok farklı dinamiği bir arada bulundurmaktadır. İçeriğinde yer alan farklı dinamiklere dayalı olarak uygulanacak proje yönetim metodolojisinin seçimi ve uygulanması, projelerin hedeflenen başarılara ulaşmasında büyük önem taşımaktadır. Genellikle yerli ve yabancı iş ortaklarının bir arada çalıştığı projelerde tedarik ve malzeme yönetimi, kapsam yönetimi, sözleşme yönetimi, saha montaj ve kalite yönetimi; uygulanacak proje yönetim metodolojisinde önemle ele alınması gereken konu başlıkları arasındadır.

EDMAN olarak yerli ve yabancı iş ortaklarımızla birlikte yer aldığımız büyük çaplı projelerde proje yönetim ve kontrol sistemlerinin kurulması, ihalelerin hazırlanması, anlaşmazlıkların çözülmesi, sözleşme ve ek talep yönetiminin yapılması, kalite yönetim sistemlerinin hazırlanması, zaman yönetiminin yapılması, bütçe ve maliyet yönetiminin yapılmasını içeren geniş bir çerçevede çalışmalar yürüttük. Birlikte çalıştığımız müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte kapsamlı ve yenilikçi çözümler üreterek, bu sektördeki deneyimlerimizle yeni proje başarıları elde etme hedefi ile ilerliyoruz.

Petrol, Gaz & Enerji